Mail

info@mersinkanalacma.net

Çalışma Saatleri

7:00 - 19:00

Güvenlik Mühendisliği Nasıl Yapılır?
Eylül 2, 2016
by

Güvenlik Mühendisliği Nasıl Yapılır?

Güvenlik mühendisliği, kazaların yol açtı­ğı ölüm ve yaralanmaların nedenleri ve önlenmesiyle ilgili inceleme ve araştırmalar. Güvenlik mühendisliği bütünsel ve özgül bir inceleme dalı olarak gelişmemiştir. Gü­venlik mühendisliğini uygulayanlar da sana­yide ve sigorta şirketlerinin zarar önleme etkinliklerinde çok değişik kademelerde çok-değişik unvanlar, iş tanımları ve değişik sorumluluklarla görev yaparlar. Güvenlik mühendislerinin ya da güvenlik uzmanlarının başlıca işlevleri sayılan genel başlıklar şunlardır: Kaza üreten koşulların ve uygulamaların saptanması ve incelenmesi, kaza sorununun ciddiyetinin değerlendirilmesi, kaza ve zarar denetimine yönelik yöntemle­rin, işlemlerin ve programların geliştirilme­si, ilgililere kaza ve zarar denetim etkinlik­leriyle ilgili bilgi verilmesi, kaza ve zarar denetleme sistemlerinin geliştirilmesi ve optimum sonuç alabilmek için gerekli yeni düzenlemelerin değerlendirilmesi.

Güvenlik mühendisliğindeki son yönelim­ler arasında da şunlar sayılabilir: Tehlike potansiyelinin önceden saptanması yoluyla tehlikeyi önlemeye ağırlık verilmesi, ürün gü­venilirliği ve tasarım ya da üretimdeki ihmal­ler açısından yeni yasal kavramların geliştiril­mesi, tüketiciyi korumanın gitgide önem kazanması, ulaşım ve ürün güvenliği ile tüketiciyi koruma alanlarının yanı sıra iş sağlığı ve çevre denetiminde de ulusal ve uluslararası yasal önlemlerin ve denetim yöntemlerinin geliştirilmesi.

Yorum Ekleyin

Open chat
1
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Call Now ButtonTıkla ve Hemen Ara